PTT Akıllı Esnaf Geliştirici Merkezi

PTT Akıllı Esnaf’a entegre olurken her adımınızda sizlere yardımcı olabilmemiz için Geliştirici Merkezi’ne göz atabilir ya da entegrasyon kapsamında sorun yaşamanız durumunda destek@akilliesnaf.gov.tr mail adresinden destek alabilirsiniz.

Genel Bakış

Geliştirici merkezindeki adımlar takip edilerek, PTT Akıllı Esnaf servislerine entegre olabilirsiniz.
Son Güncelleme Tarihi: Ekim 2022 Versiyon: v2.1.0

Ortam Bilgileri

Test Ortam URL https://prepaeo.ptt.gov.tr/api/Payment/
ClientId 1000000032
ApiUser Entegrasyon_01
ApiPass gkk4l2*TY112

Production (Üretim) Ortam URL https://aeo.ptt.gov.tr/api/Payment/
* Production (Üretim) ortamı için ClientId, ApiUser, ApiPass bilgileriniz entegrasyonunuz tamamlandıktan sonra iletilecektir.

Zorunlu Parametreler

Tüm API çağrılarında aşağıdaki parametrelerin gönderilmesi gerekmektedir.

Alan AdıTipiAçıklamaÖrnek Değer
ClientIdlongAPI müşteri numaranız1000000032
ApiUserstringAPI kullanıcı adınızEntegrasyon_01
Rndstring (max 24)İşlem için üretilmiş random değer123456ABC
TimeSpanstringİşlem tarihi (yyyyMMddHHmmss)20221012010436
HashstringGüvenlik kontrolünde kullanılacak hash stringi, her hash sadece bir kez kullanılacaktır.Hash üretim adımını inceleyiniz

Hash Üretimi

 • ApiPass, ClientId, ApiUser, RandomString, TimeSpan değerleri sırasıyla uc uca eklenerek string oluşturulur.
 • Oluşturulan string'in SHA512 algoritması ile Byte hash'i alınır.
 • Oluşturulan byte hash base64 encode edilerek hash değeri oluşturulur.

private string CreateHash()
{
     var randomGenerator = new Random();
     var ApiPass = "gkk4l2*TY112";
     var ClientId = "1000000032";
     var ApiUser = "Entegrasyon_01";
     var Rnd = randomGenerator.Next(1, 1000000).ToString();
     var TimeSpan = DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmss");
     var hashString =ApiPass + ClientId + ApiUser + Rnd + TimeSpan;
     System.Security.Cryptography.SHA512 sha = new System.Security.Cryptography.SHA512CryptoServiceProvider();
     byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(hashString);
     byte[] hashingbytes = sha.ComputeHash(bytes);
     var hash = Convert.ToBase64String(hashingbytes);
     return hash;
}

public function generateHash()
{
    $apiPass = "gkk4l2*TY112
";
    $clientId = "1000000032";
    $apiUser = "Entegrasyon_01";
    $rnd = rand(1, 10000);
    $timeSpan = time();

    $hashString = $apiPass . $clientId . $apiUser . $rnd . $timeSpan;
    $hashingbytes = hash("sha512", ($hashString), true);
    $hash = base64_encode($hashingbytes);
    return $hash;
}

Ödeme İşlem Başlatma

Ödeme formu ve Ortak Ödeme Sayfası ile ödeme işlemi başlatmak için ThreeDSessionId değeri üretilmelidir. Bu servis 3D secure başlatılması için session açar ve sessionId bilgisini döner.
Bu servisten dönen ThreeDSessionId değeri ödeme formunda veya ortak ödeme sayfa çağırma işleminde kullanılır.

threeDSessionId 3D doğrulama işleminde kullanılan benzersiz değerdir. Her başarılı/başarısız işlem için tekrar üretilmelidir.

Method Name : threeDPayment
Http Method : Post
Content-Type : application/json

Request Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukZorunluAçıklama
ClientIdlong20EvetMağaza İçin belirlenmiş benzersiz numara
ApiUserstring100EvetApi kullanıcı adı
Rndstring24Evetİşlem için üretilmiş random numara
TimeSpanstring14Evetİşlem tarihi yyyyMMddHHmmss formatında
Hashstring512Evet Güvenlik kontrolünde kullanılacak hash stringi, bir hash bir kez kullanılacaktır.
CallbackUrlstring1024Evet3D sonucunun dönüleceği url
OrderIdstring20Opsiyonel Sipariş Numarasıdır. Belirlenmediği takdirde sistem otomatik üretecektir.
Amountlong18Evet İşlem Tutarı, son iki hane kuruştur. 1522 = 15 TL 22 Kuruş
Currency int3Evetİşlem Para birimi 949
InstallmentCountint2OpsiyonelDefault “0”
Descriptionstring256Opsiyonelİşleme ait açıklama
Echostring256Opsiyonelİstek sonucunda geri gönderilecek bilgi alanı
ExtraParametersstring4000Opsiyonel

Response Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukAçıklama
Codeint3 0 ise İşlem başarılıdır. Diğer numaralar hatalıdır.
Messagestring256 İşleme ait mesaj
threeDSessionIdstring10243D işlem için üretilen Unqiue numara
transactionIdstring20İşlem ID'si

Örnekler
RequestResponse
{
  "clientId": 1,
  "apiUser": "testUser",
  "rnd": "***",
  "timeSpan": "20191121160000",
  "hash": "***",
  "orderId": "12345678901234567890",
  "callbackUrl": "***merchantCallbackUrl***",
  "description": "açıklama",
  "echo": "string",
  "extraParameters": "string",
  "amount": 100,
  "currency": 949,
  "installmentCount": 0
}
{
  "code": 0,
  "message": "Başarılı",
  "threeDSessionId": "***",
  "transactionId": "12345"
} 

3D ile Ödeme

Kredi kartı bilgileri girildikten sonra kullanıcıyı 3D Ödeme akışına yönlendirir. İşlem sonucunu callbackUrl parametresinde belirttiğiniz adrese POST eder.

Kurallar & Uyarılar
 • API entegrasyonunda üye işyeri kendi ödeme formunu kullanır.
 • Form görsel tasarımını üye iş yeri istediği gibi tasarlayabilir.
 • Kredi kartı numarası (PAN) luhn algoritmasına tabi tutularak kontrol edilmeli, doğruluğu teyit edildikten sonra API'ye gönderilmelidir.
 • Kartın hamilinin adı ve soyadı alınmalıdır.
 • Son kullanma tarihi geçmiş kartlar ile API'ye sorgu yapılmamalıdır.
 • Ödeme formu American Express (AMEX) kartları ile işlem alabilir şekilde tasarlanmalıdır.
 • Formunuzdaki input name değerleri aşağıdaki parametreler ile aynı olmalıdır.

Method Name : ProcessCardForm
Http Method : Post
Content-Type : multipart/form-data

Request Parametreleri
Input NameZorunluAçıklama
threeDSessionIdEvetÖdeme işlem başlatma adımında oluşturduğunuz threeDSessionId değeri
CardHolderNameEvetKart hamilinin adı ve soyadı
CardNoEvetKredi kart numarası
ExpireDateEvetKart son kullanım tarihi (AA/YY)
CvvEvetKart güvenlik kodu

Response
'Ödeme İşlem Başlatma' adımındaki callbackUrl parametresinde belirttiğiniz adrese 3D işlem sonucunu POST eder.

3D Otorizasyon (PreAuth - PostAuth)

Müşteriden tahsilat yapmadan önce kredi kartında otorizasyon yapmak için kullanılır.

Otorizasyon Adımları
 1. ThreeDPreAuth servisi ile ön otorizasyon işlemi başlatılır. Servis threeDSessionId değeri döner. ThreeDPreAuth servisini inceleyiniz.
 2. ThreeDSessionId değeri ile ProcessCardForm servisine kredi kartı bilgileri form POST edilerek otorizasyon alınır. Bu aşamada tutar, müşteri kredi kartından bloke edilir. Bu işlem için "3D ile Ödeme" adımını inceleyiniz.
 3. Otorizasyon işleminin tamamlanıp tutarın tahsil edilmesi için postAuth servisi çağrılır. postAuth servisi çağrıldıktan sonra işlem finansallaşır ve tahsilat gerçekleşmiş olur. PostAuth servisini inceleyiniz.
Notlar
 1. ThreeDPreAuth, ProcessCardForm ve PostAuth servisleri farklı zamanlarda çağrılabilir.
 2. İstenilen bir zamanda "İptal" adımı takip edilerek. Otorizasyon işlemi iptal edilip, kart üzerindeki tutar blokesi kaldırılabilir.

ThreeDPreAuth

Müşteriden bir ön otorizasyon alma işlemi başlatır.

Method Name : threeDPreAuth
Http Method : Post
Content-Type : application/json

Request Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukZorunluAçıklama
ClientIdlong20EvetMağaza İçin belirlenmiş benzersiz numara
ApiUserstring100EvetApi kullanıcı adı
Rndstring24Evetİşlem için üretilmiş random numara
TimeSpanstring14Evetİşlem tarihi yyyyMMddHHmmss formatında
Hashstring512Evet Güvenlik kontrolünde kullanılacak hash stringi, bir hash bir kez kullanılacaktır.
CallbackUrlstring1024EvetProcessCardForm işlem sonucunun dönüleceği url
OrderIdstring20OpsiyonelÖn Otorizasyon (PreAuth) işleminde gönderilen Sipariş numarasıdır.
Amountlong18Evetİşlem tutarı
Currencyint3Evetİşlem Para birimi TL için 949
Extraparametersstring30OpsiyonelApplication channel bilgisi

Response Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukAçıklama
Codeint30 ise İşlem başarılıdır. Diğer numaralar hatalıdır.
Messagestring256İşleme ait mesaj
ThreeDSessionIdstring2563D işlem için üretilen Unqiue numara
TransactionIdstring2563D işlem için üretilen Unqiue numara

Örnekler
RequestResponse
{
 "clientId": 1,
 "apiUser": "***",
 "rnd": "***",
 "timeSpan": "20191121160000",
 "hash": "***",
 "orderId": "12345678901234567890",
 "callbackUrl": "***merchantCallbackUrl***",
 "amount": 100,
 "currency": 949,
 "extraparameters": "abc"
}
{
 "code": 0,
 "message": "Başarılı",
 "threeDSessionId": "***"
}

PostAuth

Müşteriden bir ön otorizasyon alma işlemi başlatır.

Method Name : postAuth
Http Method : Post
Content-Type : application/json

Request Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukZorunluAçıklama
ClientIdlong20EvetMağaza İçin belirlenmiş benzersiz numara
ApiUserstring100EvetApi kullanıcı adı
Rndstring24Evetİşlem için üretilmiş random numara
TimeSpanstring14Evetİşlem tarihi yyyyMMddHHmmss formatında
Hashstring512Evet Güvenlik kontrolünde kullanılacak hash stringi, bir hash bir kez kullanılacaktır.
OrderIdstring20OpsiyonelÖn Otorizasyon (PreAuth) işleminde gönderilen Sipariş numarasıdır.
Amountlong18Evetİşlem tutarı
Currencyint3Evetİşlem Para birimi TL için 949
Extraparametersstring30OpsiyonelApplication channel bilgisi

Response Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukAçıklama
Codeint30 ise İşlem başarılıdır. Diğer numaralar hatalıdır.
Messagestring256İşleme ait mesaj
OrderIdstring20Sipariş Numarasıdır. Belirlenmediği takdirde sistem otomatik üretecektir.

Örnekler
RequestResponse
{
 "clientId": 1,
 "apiUser": "testUser",
 "rnd": "***",
 "timeSpan": "20191121160000",
 "hash": "***",
 "orderId": "12345678901234567890",
 "amount": 2211,
 "extraparameters": "abc"
}
{
 "code": 0,
 "message": "Başarılı",
 "orderId": "12345678901234567890"
}

Ortak Ödeme Sayfası

Kendi özel ödeme formunu kullanmak istemeyen üye işyerleri için uygundur. 'Ödeme İşlem Başlatma' adımında oluşturulan threeDSessionId değeri ile Ortak Ödeme Sayfası iframe içinde gösterilebilir ya da kullanıcı doğrudan bu linke yönlendirilebilir.
Ödeme işlem sonucu CallbackUrl adresine sistem tarafından POST edilir.

Not: Kullanıcının bankanın 3D sayfasına yönlendirme yapılabilmesi için browser desteği gerekmektedir.

Method Name : threeDSecure
Http Method : get
Content-Type : html/text

Request Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukZorunluAçıklama
ThreeDSessionIdstring256Evet3D işlem için üretilen Unqiue numara

<iframe src="https://[Ortam URL]/api/Payment/threeDSecure/[threeDSessionId]" height="500" width="100%"></iframe>

Ortam URL bilgisinin "Üretim Ortamında" değiştirilmesi gerekmektedir. Link formatı[Ortam URL] /threeDSecure/ [threeDSessionId]'dır.

Taksit ve Komisyon Bilgisi

Bin numarasına göre kartın bağlı olduğu banka bilgileri ile birlikte sunulabilecek taksit ve komisyon oranlarını gönderir.

Method Name :GetCommissionAndInstallmentInfo
Http Method : Post
Content-Type : application/json

Request Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukZorunluAçıklama
ClientIdlong20EvetMağaza İçin belirlenmiş benzersiz numara
ApiUserstring100EvetApi kullanıcı adı
Rndstring24Evetİşlem için üretilmiş random numara
TimeSpanstring14Evetİşlem tarihi yyyyMMddHHmmss formatında
Hashstring512EvetGüvenlik kontrolünde kullanılacak hash stringi, bir hash bir kez kullanılacaktır.
Binint6EvetKredi kartının ilk 6 hanesidir.

Response Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukAçıklama
Codeint30 ise İşlem başarılıdır. Diğer numaralar hatalıdır.
Messagestring256 İşleme ait mesaj
CardPrefixint6Bin numarası
BankIdint3Sistemdeki banka ID değeri
BankCodestring512Banka kodu
BankNamestring512Banka adı
CardNamestring512Kart adı
CardClassstring512Kart sınıfı
CardTypestring512Kart tipi
Countrystring200Kart ülkesi
BankCommissionint6Banka komisyonu
InstallmentInfostringTaksit listesi ve komisyon oranı

Örnekler
RequestResponse
{
 "bin": 407814,
 "clientId": 1000000000,
 "apiUser": "XXXXXXXX",
 "rnd": "string",
 "timeSpan": "string",
 "hash": "XXXXXXXX"
}
{
 "CardPrefix": 407814,
 "BankId": 9,
 "BankCode": "ZiraatBankası",
 "BankName": "Ziraat Bankası",
 "CardName": "Bankkart",
 "CardClass": "Banka Kartı",
 "CardType": "Visa",
 "Country": "TR",
 "BankCommission": 0,
 "InstallmentInfo": {
  "T2": {
   "Rate": 2.99,
   "Constant": 2
  },
  "T3": {
   "Rate": 3.99,
   "Constant": 2
  },
  "T4": {
   "Rate": 4.99,
   "Constant": 2
  },
  "T5": {
   "Rate": 5.99,
   "Constant": 2
  },
  "T6": {
   "Rate": 6.99,
   "Constant": 0
  },
  "T7": {
   "Rate": 7.99,
   "Constant": 0
  },
  "T8": {
   "Rate": 8.99,
   "Constant": 0
  },
  "T9": {
   "Rate": 9.99,
   "Constant": 0
  },
  "T10": {
   "Rate": 10.99,
   "Constant": 0
  },
  "T11": {
   "Rate": 11.99,
   "Constant": 0
  },
  "T12": {
   "Rate": 12.99,
   "Constant": 0
  }
 },
 "Code": 0,
 "Message": ""
}

Ödeme Sorgulama

PTT Akıllı Esnaf ta kaydı oluşturulan bir işlemin detayları sorgulanabilir. İşlem sorgulama servisidir. OrderID ile işlem sorgulama yapılabilmektedir.

Method Name : inquiry
Http Method : Post
Content-Type : application/json

Request Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukZorunluAçıklama
ClientIdlong20EvetMağaza İçin belirlenmiş benzersiz numara
ApiUserstring100EvetApi kullanıcı adı
Rndstring24Evetİşlem için üretilmiş random numara
TimeSpanstring14Evetİşlem tarihi yyyyMMddHHmmss formatında
Hashstring512EvetGüvenlik kontrolünde kullanılacak hash stringi, bir hash bir kez kullanılacaktır.
OrderIdstring20EvetÖn Otorizasyon (PreAuth) işleminde gönderilen Sipariş numarasıdır.
TransactionIdstring20OpsiyonelSorgulanacak işlemin Id’si

Response Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukAçıklama
Codeint30 ise İşlem başarılıdır. Diğer numaralar hatalıdır.
Messagestring256İşleme ait mesaj
TransactionTypeint653D işlem için Üretilen Unqiue numara
CreateDatestring23Oluşturma tarihi
OrderIdString20Sipariş numarasıdır
BankResponseCodeString7Bankadan alınan cevap kodu
BankResponseMessageString512Bankadan alınan cevap mesajı
AuthCodeString200Otorizasyonda kullanılan kodu
HostReferenceNumberstring200
Amountlong18İşlem tutarı
Currencyint3İşlem Para birimi 949
InstallmentCountint2Taksit sayısı
ClientIdlong20Mağaza İçin belirlenmiş benzersiz numara
CardNostring19Kart Numarası
RequestStatusint2İşlem durumunu gösterir
RefundedAmountLong18İade edilen miktar
PostAuthedAmountLong18Ön Otorizasyon işlemindeki tutar
TransactionIdLong20İşlem İD’si
CommissionStatusInt1Komisyon durumu
NetAmountLong18Net tutar
MerchantCommissionAmountLong18Üye iş yerinin komisyon miktarı
MerchantCommissionRatedecimal18Üye iş yerinin komisyon oranı
CardBankIdLong20Kullanılan banka id’si
CardTypeIdlong20Kullanılan kart tipi id’si
ValorDateint8Valör günü
TransactionDateint8İşlem yapılan tarihtir. yyyyMMdd
BankValorDateint8 
ExtraParametersstring4000 

Örnekler
RequestResponse
{
  "clientId": 1,
  "apiUser": "***",
  "rnd": "***",
  "timeSpan": "20221011235931",
  "hash": "***",
  "orderId": "20221011999",
  "transactionId": ""
} 
{
 "Count": 36,
 "Transactions": [
  {
   "TransactionType": 1,
   "CreateDate": "20221011152449",
   "OrderId": "20221011999",
   "BankResponseCode": "00",
   "BankResponseMessage": "Onaylandı",
   "AuthCode": "S90037",
   "HostReferenceNumber": "228415127919",
   "Amount": 1090,
   "Currency": 949,
   "InstallmentCount": 0,
   "ClientId": 1000000032,
   "CardNo": "41595600****7732",
   "RequestStatus": 1,
   "RefundedAmount": 0,
   "PostAuthedAmount": 0,
   "TransactionId": 2000000000029968,
   "CommissionStatus": 1,
   "NetAmount": 1090,
   "MerchantCommissionAmount": 0,
   "MerchantCommissionRate": 0,
   "CardBankId": 13,
   "CardTypeId": 2,
   "ValorDate": 0,
   "TransactionDate": 20221011,
   "BankValorDate": 0,
   "ExtraParameters": null,
   "Code": 0,
   "Message": "Başarılı"
  }
 ],
 "Code": 0,
 "Message": "Başarılı"
}

İşlem Listeleme

Tarihe göre işlemleri listeler. Tarih gönderilerek iletilen tarihteki tüm işlemlerin listelenmesini sağlar.

Method Name : history
Http Method : Post
Content-Type : application/json

Request Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukZorunluAçıklama
ClientIdlong20EvetMağaza İçin belirlenmiş benzersiz numara
ApiUserstring100EvetApi kullanıcı adı
Rndstring24Evetİşlem için üretilmiş random numara
TimeSpanstring14Evetİşlem tarihi yyyyMMddHHmmss formatında
OrderIdstring20OpsiyonelSipariş numarası
Hashstring512EvetGüvenlik kontrolünde kullanılacak hash stringi, bir hash bir kez kullanılacaktır.
TransactionDateint8Evetİşlem yapılan tarihtir. yyyyMMdd
Pageintint maxEvetPaging yapısı gereği kullanılan sayfa numarası ilk sayfa için 1, ikinci sayfa için 2...
PageSizeint3EvetPaging yapısı gereği kullanılan sayfa başı kayıt sayısı.

Response Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukAçıklama
Codeint30 ise İşlem başarılıdır. Diğer numaralar hatalıdır.
Messagestring256 İşleme ait mesaj
Countintint maxTarih filtresine uygun toplam kayıt sayısını döner.
Transactionslistİşleme ait ödeme listesini döner.

Örnekler
RequestResponse
{
 "OrderId": " A1B2C3D4",
 "ClientId": 1,
 "ApiUser": "apiuser",
 "Rnd": "string",
 "TimeSpan": "20220119111007",
 "Hash": " A1B2C3D4",
 "Page": 1,
 "PageSize": 10,
 "TransactionDate": 20220412
}
{
 "Code": 101,
 "Message": "string",
 "Count": 123,
 "Transactions": [
  {
   "TransactionType": 1,
   "CreateDate": "20220119111007",
   "OrderId": " A1B2C3D4",
   "BankResponseCode": "MD99",
   "BankResponseMessage": "mesaj",
   "AuthCode": null,
   "HostReferenceNumber": null,
   "Amount": 100,
   "Currency": 949,
   "InstallmentCount": 1,
   "ClientId": 1,
   "CardNo": "123456******1234",
   "RequestStatus": 0,
   "RefundedAmount": 0,
   "PostAuthedAmount": 0,
   "TransactionId": 0,
   "CommissionStatus": null,
   "NetAmount": 0,
   "MerchantCommissionAmount": 0,
   "MerchantCommissionRate": null,
   "CardBankId": 0,
   "CardTypeId": 0,
   "Code": 0,
   "Message": ""
  }
 ]
}

İptal

Bankalar gün sonu almadan önce işlemin iptal edilmesidir. OrderId ile ödeme işleminin iptal edilmesini sağlar.

Method Name : void
Http Method : Post
Content-Type : application/json

Request Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukZorunluAçıklama
ClientIdlong20EvetMağaza İçin belirlenmiş benzersiz numara
ApiUserstring100EvetApi kullanıcı adı
Rndstring24Evetİşlem için üretilmiş random numara
TimeSpanstring14Evetİşlem tarihi yyyyMMddHHmmss formatında
Hashstring512EvetGüvenlik kontrolünde kullanılacak hash stringi, bir hash bir kez kullanılacaktır.
OrderIdstring20EvetÖn Otorizasyon (PreAuth) işleminde gönderilen Sipariş numarasıdır.
Echostring256Opsiyonelİstek sonucunda geri gönderilecek bilgi alanı

Response Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukAçıklama
Codeint30 ise İşlem başarılıdır. Diğer numaralar hatalıdır.
Messagestring256 İşleme ait mesaj
OrderIdstring20Sipariş Numarasıdır.
BankResponseCodestring7Bankadan alınan cevap kodu
BankResponseMessagestring512Bankadan alınan cevap mesajı
AuthCodestring200Otorizasyonda kullanılan kodu
HostReferenceNumberstring200Ödeme kanalın referans numarası
TransactionIdlong20İşlem İD’si

Örnekler
RequestResponse
{
 "OrderId": " A1B2C3D4",
 "ClientId": 1,
 "ApiUser": "****",
 "Rnd": "****",
 "TimeSpan": "20220119111007",
 "Hash": "****",
 "echo": "string"
}
{
 "OrderId": " A1B2C3D4",
 "BankResponseCode": null,
 "BankResponseMessage": null,
 "AuthCode": null,
 "HostReferenceNumber": null,
 "TransactionId": null,
 "Code": 101,
 "Message": "string"
}

İade

Bankaların gün sonu aldıktan sonra işlemin kısmi veya tam olarak iade edilmesidir. Ödeme işlemini iade eder. Tam iade ve kısmi iade yapılabilmesini sağlar.

Method Name : refund
Http Method : Post
Content-Type : application/json

Request Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukZorunluAçıklama
ClientIdlong20EvetMağaza İçin belirlenmiş benzersiz numara
ApiUserstring100EvetApi kullanıcı adı
Rndstring24Evetİşlem için üretilmiş random numara
TimeSpanstring14Evetİşlem tarihi yyyyMMddHHmmss formatında
Hashstring512EvetGüvenlik kontrolünde kullanılacak hash stringi, bir hash bir kez kullanılacaktır.
OrderIdstring20EvetÖn Otorizasyon (PreAuth) işleminde gönderilen Sipariş numarasıdır.
Amountlong18Evetİade İşlem Tutarı, son iki hane kuruştur. 1522 = 15 TL 22 Kuruş
Echostring256Opsiyonelİstek sonucunda geri gönderilecek bilgi alanı

Response Parametreleri
Alan AdıTipiMax UzunlukAçıklama
Codeint30 ise İşlem başarılıdır. Diğer numaralar hatalıdır.
Messagestring256 İşleme ait mesaj
OrderIdstring20Sipariş Numarasıdır.
BankResponseCodestring7Bankadan alınan cevap kodu
BankResponseMessagestring512Bankadan alınan cevap mesajı
AuthCodestring200Otorizasyonda kullanılan kodu
HostReferenceNumberstring200Ödeme kanalın referans numarası
TransactionIdlong20İşlem İD’si

Örnekler
RequestResponse
{
 "OrderId": " A1B2C3D4",
 "Amount": "125",
 "ClientId": 1,
 "ApiUser": "***",
 "Rnd": "***",
 "TimeSpan": "20220119111007",
 "Hash": "***",
 "echo": "string"
}
{
 "OrderId": " A1B2C3D4",
 "BankResponseCode": null,
 "BankResponseMessage": null,
 "AuthCode": null,
 "HostReferenceNumber": null,
 "TransactionId": null,
 "Code": 101,
 "Message": "string"
}

Test Kart Bilgileri

Kart NoSon Kullanım TarihiCVV3D Secure Şifre
415956004741773208/24123-
557113557113557512/22000-

Açık Kaynak

WooCommerce, Opencart, Magento ve Prestashop e-ticaret yazılımları için hazırlanmış olan entegrasyon modüllerini web sitenize kurarak, PTT Akıllı Esnaf'a kolayca entegre olabilirsiniz.

Ayrıca PHP SDK dosyasını kullanarak özel yazılımlarınıza entegre edebilirsiniz.